[vineri, 13 august] Se schimbă starea de spirit în Galileea

Prin minunea de a hrăni mii de păgâni, Isus le-a arătat ucenicilor Săi că „Dumnezeu nu este părtinitor”. Isus iubea pe acei păgâni la fel de mult cum îi iubea și pe iudeii pe care îi hrănise, cu câteva luni înainte, în același fel. Dumnezeu iubește pe toți oamenii, indiferent de culoarea sau naționalitatea lor. Fapte 10:34,35

După ce acei păgâni L-au ascultat pe Isus timp de trei zile, iar apoi au mâncat din hrana oferită în urma unei minuni, El i-a lăsat să plece. Aveau multe lucruri la care să se gândească pe drumul lor spre casă. La fel aveau și ucenicii, după ce au urcat în barcă cu Isus!

La aproximativ 11 km pe coasta cealaltă a lacului, spre vest, se afla Magdala. Acel oraș, ca și Capernaum, era în districtul Galileii, unde Isus făcuse cea mai mare parte din lucrarea Sa. Dar lucrarea Lui ajunsese la un punct de cotitură acolo.

După predica Sa cu privire la „Pâinea vieții” spusă în sinagoga din Capernaum, cei mai mulți dintre oameni se întorseseră împotriva Lui. Atunci când El și ucenicii Săi au ajuns la Magdala, ei nu au fost bine primiți. În schimb, Isus a fost întâmpinat de câțiva farisei și saduchei care veniseră să-L provoace.

Liderii religioși iudei erau împărțiți în două categorii foarte diferite: farisei și saduchei. Fariseii îi urau pe romani, și uneori porneau rebeliuni împotriva controlului lor. Fariseii aveau, de asemenea, multe tradiții, dar Isus le arătase că respectând unele dintre aceste tradiții, ei nu respectau Cele Zece Porunci ale lui Dumnezeu.

Saducheii erau ceilalți lideri religioși. Ei nu credeau în înviere și nu se preocupau cu tradițiile fariseilor. Niciunuia dintre aceste grupuri nu le făcea plăcere să fie sub dominație romană. Majoritatea preoților de atunci, inclusiv Marele Preot, erau saduchei. În loc să le creeze probleme, cum făcuseră fariseii, saducheii erau prietenoși cu romanii. În felul acesta
își puteau păstra pozițiile și autoritatea.

Aplicație: În loc să fim ca acei lideri religioși, haideți să-L întâmpinăm pe Isus în casele noastre și în viețile noastre. Ce diferență va face El!