[miercuri, 11 august] Credința unei mame

Curând după ce au ajuns în Fenicia, Isus și ucenicii Săi au fost întâmpinați de o femeie cananită. Fiica acestei doamne era stăpânită de un duh rău, și ea a venit la Isus, implorând să primească ajutor. De fapt, în mod intenționat Isus S-a dus acolo unde ea putea să-L găsească cu ușurință. Avea nevoie de ajutorul ei pentru a-i învăța pe ucenici.

La început, Isus S-a prefăcut că o ignoră. Acesta era un comportament neobișnuit pentru El. Niciodată nu mai ignorase cererea cuiva pentru ajutor. Ucenicii Lui au observat și au presupus că El aproba prejudecățile iudeilor cu privire la păgâni. Dar, pe măsură ce înaintau, femeia îi urma implorând. În cele din urmă ucenicii I-au cerut lui Isus să o izgonească. Matei 15:23

După un timp, Isus a vorbit cu mama aceea care implora ajutor. Nu a izgonit-o, dar ceea ce a spus ar fi putut să-i determine pe mulți oameni să plece. Nu și pe doamna aceasta! Viitorul fiicei sale era în pericol. Ea a îngenuncheat la picioarele lui Isus și I s-a închinat zicând: „Doamne, ajută-mi!” Versete 24-26

Răspunsul lui Isus la această rugăminte a fost un adevărat test al credinței ei. Deși părea o insultă, era obișnuită cu astfel de cuvinte, iar pentru ea a reprezentat o ușă spre inima Lui.

Lui Isus Îi era imposibil să ascundă dragostea și compasiunea Sa pentru ea. Femeia știa că El nu o izgonea cu adevărat și a întrevăzut o oportunitate. Ce răspuns a dat ea? Versetul 27

Cine ar fi putut rezista unei asemenea rugăminți? Era dispusă să fie numită câine, dacă acest lucru ar fi făcut ca Isus să o ajute. Isus nu a mai rezistat și nu s-a mai putut preface. Acea mamă Îl ajutase să arate ucenicilor Săi cum îi trata întreaga lor națiune pe păgânii din jurul lor. Și le-a arătat aceasta fără a le spune cât de neiubitori și cu inima împietrită erau. Ce i-a spus Isus noului membru al familiei lui Dumnezeu care tocmai își exprimase credința în El? Versetul 28

Aplicație: Ce crezi despre oamenii care sunt diferiți de tine? Îi vei trata așa cum au tratat-o ucenicii pe femeia aceea din Fenicia? Sau după cum a tratat-o Isus în cele din urmă? Gândește-te la asta.