[vineri, 2 iulie] Mai multe vindecări

Isus se afla în cea de-a doua călătorie a Sa în Galileea. Îi învăța și îi vindeca pe oamenii din orașele și satele de pe unde mergea, însoțit fiind de cei doisprezece ucenici. Au mers și câteva femei împreună cu ei pentru a-i ajuta. Luca 8:1-3

Acesta era un grup bine organizat de turiști misionari, iar fiecare persoană din echipă avea un rol în lucrarea importantă pe care Isus o avea de făcut. Și Matei a făcut parte din acea echipă. Ce a relatat el despre lucrarea pe care Isus o făcea în toate orașele și satele vizitate? Matei 9:35

Dintre multele minuni făcute atunci de Isus, doar câteva sunt descrise în Biblie. Matei spune despre vindecarea a doi orbi și a unui om care era posedat de demoni și nu putea vorbi. El le poruncise orbilor să nu spună altora despre vindecarea lor. Dar ei au plecat și, plini de bucurie, le-au spus tuturor celor pe care i-au întâlnit. Versetele 27-33

Lângă Marea Galileii, Isus a vindecat un alt om posedat de demoni. Acesta nu putea să vorbească și, de asemenea, era orb. Când Fariseii au auzit că Isus a scos afară demonul, au spus că El a făcut asta prin puterea dată de stăpânul demonilor, care era Satana. Cât de fără sens! Satana să lupte împotriva lui însuși! Matei 12:22-26

Fariseii simțiseră Duhul lui Dumnezeu vorbind inimilor lor, convingându- i că Isus era Mesia. Dar erau prea mândri să-L accepte și să-și recunoască greșelile.

Aplicație: Unii oameni, ca și acei farisei, spun că lucrarea Duhului Sfânt este de la Satana atunci când ei nu vor să asculte de Acesta. E posibil să spună același lucru și despre ceea ce a fost scris prin inspirația Duhului Sfânt. Faptul de a pune lucrarea Duhului Sfânt pe seama lucrării lui Satana se numește păcat împotriva Duhului Sfânt. Ce a spus Isus despre acest lucru? Versetele 31,32 Oamenii păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt atunci când ei continuă să respingă apelurile Lui, la fel ca fariseii, și continuă să facă ceea ce ei știu că este greșit. Aceasta respingere repetată, în cele din urmă, Îl îndepărtează pe Duhul Sfânt de la ei. Efeseni 4:30 Se conving pe ei înșiși că aleg binele și că nu e nimic rău în ceea ce fac. Conștiința le este adormită (1 Timotei 4:2). Dumnezeu, chiar dacă ar dori, nu poate ierta păcatele lor pentru că ei nu simt
nevoia de iertare și nici nu cer să fie iertați. Această stare îl aduce pe om în situația de a comite păcatul de neiertat.