[sâmbătă, 3 iulie]

 1. Cuvântul „sutaș” sau „centurion” este derivat din 100. Iată câteva exemple:
  a. Câți ani sunt într-un secol? b. Câte centigrame are un gram?
  c. Câți ani înseamnă un centenar? d.
  Câți soldați are un sutaș?
  Astfel poți reține mai ușor câți soldați avea în subordine un sutaș sau un centurion roman.
 1. Adevărat sau Fals
  a. A / F Isus a mers la casa sutașului pentru a-l vindeca pe servitorul acestuia.
  b. A / F Isus i-a spus servitorului să se ridice și l-a ajutat să se ridice.
  c. A / F Adevărata credință este să te încrezi în Isus.
  d. A / F O parte din credința adevărată înseamnă să facem exact ceea ce a spus Isus.
  e. A / F Atunci când o persoană moare, sufletul merge în rai sau în iad.
  f. A / F Satana nu poate face ca o persoană să rămână în moarte atunci când Isus o cheamă.
  g. A / F Satana nu mă poate face să păcătuiesc dacă aleg să cred în Isus.
  h. A / F Isus este mai mult decât un mare profet. El este Fiul lui Dumnezeu.
  i. A / F Dacă te rogi pentru asta, Isus îți va ierta păcatele.
  j. A / F Este foarte important să-L asculți pe Isus atunci când vorbește.
 1. Ce se întâmplă când o persoană moare?
  a. Sufletul merge în rai sau în iad.
  b. Nu mai e conștientă de ce este în jur și nici nu mai poate să laude pe Dumnezeu.
  c. Sufletul merge în purgatoriu.
  d. Întâlnește o mulțime de îngeri.
  e. Nu știe nimic. Este ca într-un somn foarte adânc.
 1. Ce este păcatul de neiertat?
  a. Repetarea acelorași păcate de șapte ori.
  b. Refuzul repetat de a asculta îndemnurile Duhului Sfânt, astfel încât, la un moment dat, nu Îl mai auzi și nu Îi mai poți răspunde.