[joi, 1 iulie] Schimbând durerea în bucurie

După ce a fost readus la viață prin Cuvintele lui Isus, fiul văduvei din Nain s-a ridicat și a început să vorbească. Probabil că nu a spus prea multe, poate doar câteva cuvinte, înainte de a vedea chipul sfâșiat de durere al mamei lui dragi. Plânsese tot drumul în timp ce mergea în urma sicriului. Biblia spune că Isus „l-a prezentat mamei sale”. Tânărul trebuie să fi sărit din sicriul lui în dorința de a-și strânge mama cu brațele sale puternice. Și a îmbrățișat-o mult timp. Cum crezi că S-a simțit Isus în timp ce privea cu bucurie exprimarea dragostei lor profunde unul pentru celălalt?

Biblia relatează cum s-au simțit oamenii care au asistat la această scenă. Textul biblic spune că „toți au fost cuprinși de frică”. Fuseseră martorii unui miracol. Au văzut cum un mort se întoarce la viață. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Au fost atât de copleșiți, încât i-au inundat sentimente de profund respect și de venerație. Pentru o vreme, nimeni nu a spus niciun cuvânt.

Curând după aceea, bucuria a izbucnit în strigăte de laudă la adresa lui Dumnezeu. „Un mare proroc s-a ridicat între noi”, au spus ei, „și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său”. Dumnezeu, într-adevăr, venise la poporul Său și era încă acolo, printre ei. Isus însă era mult mai mult decât un „mare proroc”, era Fiul lui Dumnezeu.

Dar cei mai mulți oameni prezenți acolo L-au acceptat doar ca „mare profet”, nu ca Fiu al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, e posibil ca unii să-L fi acceptat ca pe „Acel” profet despre care spusese Moise că va veni. Desigur,Acela era Mesia. Deuteronomul 18:15

Liderii religioși din Ierusalim nu L-au acceptat nici ca profet, nici ca Mesia. Atunci când au auzit despre ceea ce făcuse în Nain, L-au urât chiar mai mult.

După ce au trăit o gamă largă de sentimente, oamenii care participaseră la acea procesiune funerară s-au întors în sat. Ei Îl întâlniseră pe Isus pe acea cale stâncoasă, iar El le transformase durerea în bucurie.

Aplicație: Isus poate să facă același lucru pentru oricine călătorește pe căile stâncoase ale vieții. El ne poate reînvia bucuria și dragostea. Spune cuiva despre un moment în care Isus a transformat tristețea în bucurie.