[miercuri, 30 iunie] Ce se întâmplă imediat după moarte?

Când cuvintele lui Isus au redat viața fiului acelei văduvei din Nain, tânărul „s-a ridicat și a început să vorbească”. Ți-ar fi plăcut să știi ce a spus? Luca 7:15

Probabil că fusese un tânăr amabil și ascultător de părinții săi. Avem motive să credem că a avut grijă de mama lui după ce tatăl său a murit. Ce credeți, datorită vieții lui frumos trăite, tânărul acesta a ajuns în ceruri după ce a murit? Oare a vorbit despre lumea cerească nou descoperită?

Imaginați-vă scena: Isus se apropie de sicriu, îi vorbește tânărului, iar acesta se ridică. Vede în jurul lui mulțimea și începe să vorbească oamenilor adunați. Credeți că a început să descrie Cerul și ceea ce se întâmplă acolo? Oare a povestit despre întâlnirea cu îngerii? Avea o oarecare tristețe pentru că Isus îl luase din acea frumoasă companie? Era dezamăgit că fusese nevoit să se întoarcă pe pământ, deși el nu dorea asta? S-a plâns lui Isus pentru că l-a adus înapoi?

Acestea sunt întrebări ciudate, nu-i așa? Există totuși milioane de oameni care încă mai cred că atunci când cineva moare, „sufletul” părăsește corpul ca și entitate conștientă. Chiar și așa, părerile sunt împărțite. Unii spun că „sufletul” merge în rai sau în iad. Alții susțin că unele „suflete” merg mai întâi în purgatoriu – un loc intermediar.

Dar ce este un „suflet”? „Suflet” este ceea ce a devenit omul când Dumnezeu i-a suflat în nări „suflare de viață” (Geneza 2:7). Așa se face că un corp inert, din țărână, care primește suflare de viață de la Dumnezeu, devine un „suflet viu”. Cu toții suntem „suflete vii”. Însă, când „suflarea de viață” se întoarce la Dumnezeu, trupul merge în țărână, de unde a fost luat, iar conștiența dispare – „cei morți nu știu nimic”. Eclesiastul 9:5; Psalmii 146:4

Tot așa se întâmplase și cu acest tânăr din Nain. Nu știm ce a spus atunci când s-a ridicat din sicriu. Știm doar că nu a spus nimic despre călătoria „sufletului” său, pentru că nimic din ceea ce însemna el nu a rămas în stare conștientă după ce a murit.

Aplicație: În curând, poporul lui Dumnezeu va merge în Cer. Când Isus va reveni, „cei morți în Hristos vor învia primii”. Apoi, poporul Său care va fi încă în viață se va alătura celor înviați, pentru a-L întâlni împreună pe Isus și a merge cu El către cer. 1 Tesaloniceni 4:16,17