[marți, 22 iunie] Importanța iertării

Am observat cât de dependenți suntem de Dumnezeu pentru „pâinea” noastră fizică. Însă există un alt fel de pâine, mult mai importantă decât alimentul pe care îl mâncăm pentru a ne menține corpul în viață în lumea aceasta. Când Isus Se va întoarce ca să ne ia în cer, El ne va da trupuri noi. Ne va da El și caractere noi? 1 Corinteni 15:51-53 Nu. Caracterele pe care le construim mâncând – sau nu – Pâinea vieții sunt foarte importante. Caracterele noastre vor decide dacă facem parte din familia lui Dumnezeu în această lume și dacă vom fi gata să mergem cu El „în lumea viitoare” (Evrei 2:5).

Această Pâine a vieții este, bineînțeles, pâinea spirituală. Isus a spus: „Eu sunt pâinea vieții… Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu.” (Ioan 6:48,51) Isus nu a vrut să spună că trebuie să-I mâncăm carnea de-a dreptul pentru a trăi veșnic. El a spus: „Carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viață.” (versetul 63) Este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia – Pâinea care ne dă viață spirituală.

O, cât de important este să ne petrecem timpul în fiecare zi cu Isus, studiind Cuvântul Său! Mesele pe care le mâncăm într-o zi nu ne ajung mai mult de următoarele două zile. La fel se întâmplă și cu hrana spirituală. Noi avem nevoie de Pâinea vieții în fiecare zi. Următorul verset din rugăciune spune: „Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.” Greșelile sunt păcatele. Isus nu a păcătuit niciodată; așadar, această rugăciune este pentru noi, chiar dacă este numită Rugăciunea Domnului.

Citește-o din nou acum și observă că Dumnezeu ne poate ierta păcatele noastre numai dacă și noi iertăm păcatele făcute de alții împotriva noastră. Iar El ne iartă în același fel în care și noi iertăm altora.

Aplicație: Câteodată, oamenii nu iartă cu adevărat sau păstrează resentimente împotriva altora. Nu e de mirare că Satana vrea ca noi să trecem în viteză prin această rugăciune fără să ne gândim la ce spunem!