[luni, 7 iunie] Cei săraci în duh

Mulțimea de pe versantul muntelui se aștepta ca Isus să le spună despre Împărăția Lui și când anume avea să o întemeieze. Dar El știa că mai întâi aveau nevoie să cunoască ce fel de locuitori urmau să se regăsească în Împărăția Lui. Toți cei prezenți erau siguri că Mesia îi va elibera de romani. Sărmanii oameni priveau înainte spre o viață când aveau să trăiască în conace și nu în colibe. Se așteptau să aibă parte de multă mâncare și să nu le mai fie foame niciodată. De asemenea, sperau să poarte haine frumoase, scumpe, cum purtau împărații. Atunci nu vor mai avea nevoie de haina dintr-o singură bucată cu care se înfășurau atât ziua, cât și noaptea. Mai credeau că vor avea în cele din urmă destul timp ca să se odihnească și nu trebuiau să mai muncească atât de greu.

Cărturarii și fariseii erau siguri că ei vor ocupa pozițiile cele mai importante în noua împărăție. Aceștia nu aveau nicio îndoială că le meritau, deoarece au încercat cu mare grijă să asculte de numeroasele lor reguli suplimentare.

Toți cei care se găseau pe versantul muntelui în ziua aceea se gândeau la un viitor minunat pentru poporul lor. Isus știa însă că ei nu-și dădeau seama că fiecare dintre ei se născuse în împărăția Satanei. Fiecare dintre ei trebuia să aleagă să o părăsească și să „se nască din nou” pentru a fi un locuitor al împărăției cerurilor.

Apoi, Isus a început să le spună despre cum trebuie să fie locuitorii împărăției cerurilor. „Ferice de cei săraci în duh”, a spus, „căci a lor este Împărăția cerurilor.” Cei care sunt „săraci în duh”, care realizează că nu au nimic bun în ei înșiși, dar au nevoie de Duhul Sfânt, pot veni la Isus pentru a fi „născuți din duh”. De-abia după aceea vor putea ei să intre în Împărăția cerurilor. Cei care consideră că ei sunt „destul de buni” nu simt că au nevoie de Isus, așa că nu vin la El și nu primesc binecuvântările Lui. Ioan 3:5,6

Aplicație: Atunci când Duhul Sfânt locuiește în noi, El ne conduce. Iar atunci când suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu. Atunci „Împărăția cerurilor este a noastră.” Romani 8:9,14,16,1