[miercuri, 26 mai] Vindecarea unui lepros

Isus predica „în toată Galileea și scotea afară demonii”. Asta însemna că Satana avea parte continuu de eșecuri atunci când Isus poruncea demonilor sau diavolilor Satanei să iasă din oameni. Acești diavoli sau spirite sunt îngerii răi ai Satanei. După ce erau izgoniți, Duhul Sfânt le lua locul.

Dintre toate bolile fizice, era una despre care oamenii considerau că este incurabilă și un blestem de la Dumnezeu. Este vorba de lepră, iar cel care avea boala era numit lepros. Nu ne putem imagina cât de oribilă este lepra. Leproșii trebuiau să-și părăsească familiile și casele. Nu aveau voie să intre în sinagogi și trebuiau să stea la distanță de toată lumea. Când se întâmpla să se apropie de oameni, li se cerea să strige: „Necurat! Necurat!” Singurii lor însoțitori erau alți leproși. Toți aceștia erau tratați de parcă erau deja morți.

În Israel se găseau numeroși leproși, dar nu mai fusese vindecat niciunul de pe vremea lui Elisei, când Dumnezeu l-a vindecat pe Naaman, căpetenia păgână. Iar vindecarea aceea avusese loc doar prin credința în puterea de vindecare a lui Dumnezeu. În mintea unui lepros din timpul lui Isus creștea acel tip de credință. Acesta auzise că Isus vindecase pe fiecare bolnav care Îi ceruse ajutorul. O să-l ajute Isus pe el, un lepros? Cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât mai sigur era că Isus o să-l vindece. Dumnezeu l-a condus pe acest lepros către locul din natură unde Isus îi învăța pe oameni. Privind de la distanță, L-a văzut vindecându-i pe oameni. S-a apropiat, uitând de reguli. Când oamenii l-au observat, s-au retras alarmați, iar el a continuat să înainteze. Nu-l vedea decât pe Isus, marea lui speranță. Ce a spus când a căzut la picioarele lui Isus? Marcu 1:40 Apoi, Isus a spus doar patru cuvinte; însă aceeași putere care a creat lumile se găsea în cuvintele acelea și l-a vindecat pe lepros.

Aplicație: Aceeași putere încă este în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.