[marți, 25 mai] Vindecând bolile oamenilor

În timp ce Isus vorbea unei mulțimi de oameni într-o zi de Sabat în sinagoga din Capernaum, un descreierat a luat-o la fugă spre El, întrerupând predica. Bineînțeles, toți s-au îngrijorat imediat și au privit să vadă ce urma să se întâmple. Satana fusese deja învins în pustie; și de data aceasta, trebuia să se supună din nou lui Isus. Citește Marcu 1:25,26.

Satana a mai pierdut o bătălie, iar martorii, plini de uimire, și-au dat seama că Isus avea cu adevărat o mare putere. Mai mult ca niciodată, faima Lui s-a răspândit în lung și în lat. Dar mai mult decât puterea Sa vindecătoare, spiritul Său amabil și plin de simpatie era cel care îi atrăgea pe oameni să-L asculte.

În acel Sabat, Isus a vindecat și o femeie bolnavă. După ce a plecat din sinagogă, S-a dus împreună cu discipolii Lui acasă la Simon Petru, care locuia în Capernaum. Ce au găsit acolo și ce a făcut Isus imediat? Versetele 29-31

Este ușor să ne imaginăm cât de mult s-a bucurat acea doamnă să fie vindecată și să fie capabilă să-I slujească lui Isus și celorlalți membri ai familiei. Mai erau mulți alți oameni care aveau nevoie de ajutorul lui Isus. Dar fiindu-le frică de rabini, au așteptat asfințitul și au venit la El, înghesuindu-se peste tot în casa lui Petru, precum și în jurul acesteia. În noaptea aceea, Isus a stat treaz până târziu, vindecând și ajutând oamenii până la ultimul care avea nevoie. După ce stau treji astfel, unora le place să doarmă până târziu a doua zi. Asta a făcut și Isus? Versetul 35

Întorcându-se acasă la Petru duminică dimineață, oamenii au bătut în ușă, căutându-L pe Isus. Ucenicii s-au dus să-L caute și când L-au găsit I-au spus că oamenii Îl căutau. Isus îi iubea pe acești oameni, dar lucrarea Sa nu putea fi redusă la doar câteva locuri. Ce le-a spus Isus, prin urmare, ucenicilor Lui? Versetele 36-38

Aplicație: Timpul petrecut în rugăciune cu Tatăl Său ceresc era mai important și mai înviorător pentru Isus decât câteva ore de somn în plus. Acesta este unul dintre lucrurile pe care Satana își dorește ca oamenii să nu le facă. El știe că timpul petrecut în fiecare zi în rugăciune și studiu biblic cu Isus ne înviorează și ne întărește pentru a rezista ispitelor lui. Tu îți petreci timpul în fiecare zi în rugăciune și studiind personal și în privat Biblia? Dacă nu o faci, de ce nu începi astăzi?