[luni, 24 mai] Demonizați în biserică

Capernaum era o cetate importantă, plină de viață, aflată pe țărmul nordic al Mării Galileii. Această așezare era un nod de trafic pentru multe locuri din Palestina, precum și pentru alte țări. Lui Isus Îi plăcea să fie acolo când putea, deoarece putea întâlni numeroși călători aflați în trecere. Aceștia aveau să ducă vestea despre El, Mesia, și în alte locuri. Capernaum mai era numită și „cetatea Sa” (Matei 9:1). Sinagoga cetății era întotdeauna plină în Sabatele când predica El. Oamenii ascultau cu lăcomie de lucruri despre care nu mai auziseră vorbindu-se înainte. Isus le vorbea plin de convingere și cu autoritate din Scripturi – nu ca rabinii lor, care dădeau un sens, apoi ziceau că e posibil să aibă un sens diferit. Nu e de mirare că oamenii nu știau ce să creadă!

Un lucru era însă sigur. Satana era furios în legătură cu lucrarea pe care o făcea Isus. Acesta se găsea în sinagogă în fiecare Sabat, încercând să distragă atenția oamenilor de la Isus. El voia să semene în mintea lor îndoieli în privința Lui.

În timp ce vorbea, Isus privea întotdeauna fețele și acțiunile oamenilor din public. El putea să-Și dea seama când conștiința cuiva se trezea brusc și dacă acea persoană asculta de Duhul Sfânt. El vedea când vreun om singur sau trist era mângâiat de cuvintele lui.

Într-o zi de Sabat, Isus explica faptul că El venise să-i elibereze pe oamenii controlați de Satana. Dintr-odată, un descreierat din mulțime sări în picioare și se îndreptă în viteză spre Isus. Ce striga acesta? Marcu 1:24

Acel sărman bărbat crezuse minciuna Satanei că putea să se bucure mai mult de viață dacă nu asculta de poruncile lui Dumnezeu. Acum, era sclavul Satanei, care îl trimisese la sinagogă în acea zi de Sabat ca să deranjeze adunarea. Însă cuvintele lui Isus despre eliberarea captivilor Diavolului au pătruns prin întunecimea minții omului acestuia, iar el își dori cu disperare să fie liber. Când a încercat să răspundă însă cuvintelor lui Isus, din gură i-au ieșit cuvintele Satanei. Isus știa exact ce se întâmpla. Va refuza El să-l ajute pe acel sărman om pentru că propriile lui alegeri au permis să fie sub controlul Satanei?

Aplicație: Nu te bucuri că Isus este capabil să te elibereze din puterea păcatului?