[duminică, 23 mai] Chemarea de lângă mare

Era o dimineață devreme lângă frumoasa Mare a Galileii. Isus venise aici să petreacă un timp liniștit înainte să se adune poporul pentru a fi vindecat și a asculta minunatele cuvinte ale vieții pe care le împărtășea El.

După ce pescuiseră toată noaptea, Petru, Andrei, Iacov și Ioan vâsleau, îndreptându-și bărcile înapoi la țărm. Nu prinseseră nimic, iar Petru era descurajat. În timpul nopții, verificase năvoadele goale și se gândise la Ioan Botezătorul, care era în închisoare, și la preoții care Îl urau pe Isus. Iar faptul că nu prinsese niciun pește îi întărea tristețea. Viitorul nu se arăta deloc strălucitor.

După ce au vâslit la țărm, au curățat plasele de pescuit și le-au întins ca să se usuce. În curând, oamenii începură să se adune ca să-L asculte pe Isus, iar țărmul lacului se aglomeră. Apoi, Isus a pășit în barca lui Petru și i-a cerut acestuia să o îndepărteze de la țărm, astfel încât toată lumea să-L poată vedea și auzi. Se adunaseră tot felul de oameni: bogați și săraci, bătrâni și tineri, rabini și oameni obișnuiți; iar Isus îi învăța din barca lui Petru. Când Isus a terminat de predicat, S-a întors către Petru și i-a cerut să vâslească până la apele adânci ale lacului și acolo să-și coboare năvoadele ca să prindă pește. Petru, care era un pescar experimentat, s-a gândit că va fi inutil să încerce din nou. Ba chiar I-a reamintit lui Isus că nu prinsese nimic toată noaptea. Ce s-a întâmplat totuși când a ascultat de îndemnul lui Isus? Luca 5:5-7

Au ajuns cu bărcile înapoi în siguranță la țărm, iar Petru nici nu s-a apucat să ajute la descărcarea lor, ci a căzut la picioarele lui Isus, dându-și dintr-odată seama în parte cât de sfânt era Isus prin comparație cu natura lui păcătoasă. Apoi, când cei patru pescari au înțeles că Isus dorea ca ei să fie cu El tot timpul, au luat o decizie. Care a fost aceasta? Citește în versetele 8-11

Aplicație: Petru a ascultat de îndemnul lui Isus de a merge să mai pescuiască o dată în ziua aceea, chiar dacă nu putea vedea niciun motiv pentru asta. N-ar trebui și noi să ascultăm la fel de cuvintele Lui din Biblie? Asta înseamnă să te încrezi în cuvântul Său. Asta înseamnă credința.