[miercuri, 19 mai] Timpul s-a împlinit

Isus Și-a început lucrarea publică în Iudeea, când a curățat templul din Ierusalim de Paști, în primăvară. Până în toamnă, a continuat să-i învețe și să-i vindece pe oamenii din Iudeea. Iarna aceea Și-a petrecut-o în Galileea, unde l-a vindecat pe fiul nobilului, iar în primăvară S-a întors la Ierusalim.

Atunci l-a vindecat pe slăbănogul de la scăldătoarea Betesda și a fost arestat că a făcut asta în Sabat. A fost dus înaintea Sinedriului, unde le-a spus conducătorilor acelui consiliu că El este Fiul lui Dumnezeu. Aceștia au considerat că blasfemiază și L-au respins. Prin urmare, S-a întors în Galileea și Și-a continuat lucrarea acolo.

Conducătorii din Iudeea îi priveau cu superioritate pe galileeni, pe care îi considerau ignoranți și neciopliți. Isus mergea însă prin cetățile și satele lor, și oamenii se adunau în mulțimi mari ca să-L asculte. Mințile celor de aici erau mai deschise să învețe adevărul. Adesea, Isus trebuia să Se ascundă până scădea entuziasmul oamenilor. Exista pericolul ca romanii să bănuiască despre ei că ar plănui o revoltă. Ce anume predica El de provoca o încântare atât de mare? Marcu 1:14,15

Ce voia să spună Isus prin „s-a împlinit vremea”? „Vremea” la care se gândea El este menționată în profeția celor 70 de săptămâni din Daniel 9:24 Această perioadă e totuna cu 490 de zile, iar o zi în profeție reprezintă un an. Ezechiel 4:6

Prin urmare, 70 de săptămâni înseamnă 490 de ani. Dumnezeu oferea poporului Său, evreilor, 490 de ani ca să renunțe la păcate și să-L urmeze cu adevărat pe El.

În aceeași linie de interpretare, primele 69 de săptămâni din cele 70 reprezintă 483 de ani. Aceste perioade au început în toamna anului 457 î.Hr., când a intrat în vigoare decretul de reconstruire a Ierusalimului dat de împăratul Artaxerxe (Ezra 7:9, 11-25). Începând de la această dată, cei 483 de ani s-au încheiat în toamna anului 27 d.Hr. Ce s-a întâmplat atunci? Profeția din Daniel spune că anii aceia vor ține până la „Mesia, Cârmuitorul.” „Mesia” înseamnă „Unsul”. Isus a fost uns de Duhul Sfânt după botezul Lui, în toamna anului 27 d.Hr. (Luca 3:21,22). Astfel, se îndeplinea cu exactitate profeția de 483 de ani din Daniel. Și la asta Se referea Isus când a spus „s-a împlinit vremea” (Daniel 9:25).

Aplicație: De asemenea, Biblia ne spune cu claritate că acum trăim în „timpul sfârșitului” (Daniel 12:4,10). Ne pregătim noi pentru a doua venire a lui Isus?