[marți, 18 mai] Credința lui Ioan renăscută

Cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul se asiguraseră acum că Isus era Mesia. Prin urmare, s-au grăbit să se ducă să-i spună lui Ioan și celorlalți ucenici ai lui ce au văzut și ce au auzit. Le-au spus despre vindecările lui Isus și despre faptul că învăța numeroși oameni, care erau captivați de cuvintele Lui.

Ioan asculta și fiecare îndoială pe care Satana încercase să i-o strecoare în minte se evapora. După aceea, a fost gata să primească mesajul personal pe care i l-a trimis Isus. Citește-l în Luca 7:23 și spune ce crezi că însemna pentru Ioan. Probabil că Ioan s-a gândit de nenumărate ori la ceea ce s-a întâmplat la botezul lui Isus – Duhul Sfânt care S-a coborât peste El sub forma unui porumbel și vocea lui Dumnezeu care a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit.” De asemenea, s-a gândit și la cuvintele pe care Duhul Sfânt l-a inspirat să le zică de mai multe ori: „Iată Mielul lui Dumnezeu!”

Pentru Ioan însă, aceste lucruri aveau sens când le aplica unui Mesia cuceritor, așa cum doreau conducătorii poporului. El nu s-a gândit că se aplicau unui Mesia care făcea acel tip de lucrare ca Isus până când nu s-au întors ucenicii lui să dea raportul. Acum, profeții precum cea din Isaia 61:1 aveau brusc un nou înțeles pentru el și a înțeles într-un mod mult mai limpede lucrarea lui Isus.

Chiar dacă Ioan însuși era profet, el tot nu înțelegea totul despre misiunea lui Isus. Cu toate acestea, nu s-a mai întrebat niciodată dacă El era sau nu Mesia. Cât despre el însuși, era mulțumit să rămână în închisoare sau cu orice avea să permită Dumnezeu să i se întâmple. De asemenea, și-a dat seama că nici liderii religioși nu vor înțelege misiunea lui Isus.

Isus a spus că Ioan era mai mult decât un profet și că niciodată nu a fost unul mai mare decât el (Matei 11:9,11). Lucrarea sa era să-i pregătească pe oameni pentru prima venire a lui Isus. Acest lucru era foarte important.

Aplicație: Și noi avem o misiune importantă. Lucrarea noastră cea mai mare este să-i pregătim pe oameni pentru a doua venire a lui Isus.