[miercuri, 12 mai] Scăldătoarea Betesda

A contat manifestarea credinței în Isus în vindecarea fiului nobilului? Da. El și „întreaga lui casă” au ajuns să creadă în Isus, inclusiv fiul vindecat și, probabil, slujitorii lui care i-au ieșit în față când se ducea acasă.

După câteva luni petrecute în ținutul Galileea, Isus s-a întors la Ierusalim ca să participe la „o sărbătoare a evreilor”. Este posibil să fi fost Paștele, deoarece trecuse cam un an din momentul când Isus îi dăduse afară pe comercianți din curtea templului. În Ierusalim exista o scăldătoare specială, numită Betesda, iar în jurul acesteia fuseseră construite cinci pridvoare pe post de adăpost. Ce fel de oameni se adunau aici și de ce? Ioan 5:2-4

Era Sabat, iar Isus mergea pe lângă scăldătoarea aceea. Privind mulțimea adunată, a văzut un bărbat care era cel mai demn de milă dintre toți. Acesta fusese neajutorat timp de 38 de ani, iar în acel moment se simțea complet lipsit de orice ajutor. Preoții îi spuseseră că Dumnezeu îl pedepsise pentru păcatele lui, iar el i-a crezut. Boala lui teribilă era
urmarea alegerilor rele pe care le făcuse când era tânăr.

Tăria bărbatului dispăruse aproape cu totul. Știa că avea să moară în curând. Când sosea timpul ca apa să fie tulburată, oamenii cărora le erau milă de el îl purtau în apropierea scăldătorii. Dar nu era nimeni acolo în momentul când avea nevoie de ajutor, iar el era mult prea slăbit ca să ajungă repede. În timp ce sărmanul om și-a ridicat capul și a privit tânjind la apă, asupra lui s-a aplecat un chip cumsecade și o voce blândă i-a pus o întrebare. Privind în sus, s-a gândit pentru o secundă că ar putea beneficia cu adevărat de ajutor. Apoi și-a amintit de celelalte ocazii când a sperat, doar pentru a fi dezamăgit; cu tristețe, a privit într-o parte. Versetele 5,6

Aplicație: Când ne punem speranța în Isus, suntem vreodată dezamăgiți? Romani 5:5