[marți, 11 mai] Fiul nobilului

După cele două zile petrecute în compania samaritenilor, Isus și ucenicii Lui s-au întors în Galileea. Mulți oameni de acolo participaseră la prăznuirea Paștelui la Ierusalim și duseseră înapoi vești despre lucrurile pe care le-a făcut Isus când i-a dat afară din curtea templului pe negustorii de animale și schimbătorii de valută. Prin urmare, galileenii erau
nerăbdători să-L cunoască.

Mai întâi, Isus s-a dus în Cana, unde a făcut prima minune. În timpul când a fost acolo, a sosit un om din Capernaum cerându-I să facă o altă minune. Cine era acesta și ce voia ca Isus să facă? Ioan 4:46,47

Isus a fost întotdeauna gata să ajute oamenii, iar acel tată îngrijorat a venit la El, deoarece auzise de minunile Lui. Când l-a văzut însă pe Isus prima dată, s-a întrebat dacă putea vindeca pe cineva.

Isus nu arăta cum se aștepta el. Nu purta veșminte bogate, așa cum se îmbrăcau liderii evrei. În loc de aceasta, era îmbrăcat cu haine cum purtau săracii. Era El cu adevărat Mesia? După ce l-a văzut pe Isus, a hotărât în mintea Lui că dacă o să-i vindece fiul, atunci o să creadă în El; în caz contrar, nu o va face. Atunci, Isus i-a spus nobilului că dacă nu vede vreo minune, atunci nu o să creadă în El. Prin această remarcă, îngrijoratul tată a știut că Isus Îi citise mintea, iar acest lucru nu-L putea face decât Dumnezeu. Tatăl acela a crezut imediat. Și cu o credință adevărată, de data aceasta, L-a implorat pe Isus să-i vindece fiul. Isus i-a spus: „Du-te, fiul tău trăiește.” Acel tată ușurat a știut că Isus îi vindecase fiul. Nici măcar nu s-a grăbit să ajungă acasă ca să se asigure de asta. După ce a plecat de la Isus, a simțit o pace și o bucurie în inimă cum nu mai simțise niciodată. Citește continuarea istorisirii în versetele 49-53

Aplicație: Asemenea acelui tată îngrijorat, mulți oameni vor ca Dumnezeu să facă o minune pentru ei înainte ca să se încreadă în El. Dumnezeu poate face asta din când în când, dar nu o face de obicei. După cum s-a văzut în cazul acelui tată, Dumnezeu vrea să ne încredem în El înainte să facă o minune pentru noi. El nu vrea ca noi să ne rugăm în mod egoist pentru ceea ce vrem, ci să ne încredem în El pentru tot ce poate fi mai bun.