[luni, 10 mai] O misionară neobișnuită

Isus a vorbit cu o femeie samariteancă la fântâna lui Iacov despre modul cum trebuie oamenii să se închine lui Dumnezeu. Niciodată înainte nu și-a mai simțit ea nevoile așa cum i s-a întâmplat atunci. Isus i-a spus că dacă va bea „apa vie” pe care El i-o putea da, nu-i va mai fi niciodată sete. Acum făcea asta; ea bea apa vieții din cuvintele Lui, iar Duhul Sfânt lucra asupra minții ei.

Întrebându-se dacă El putea fi acel Mesia, ea spuse: „Știu că are să vină Mesia.” Iar când Isus a spus: „Eu… sunt Acela”, ea L-a crezut; iar bucuria i-a cuprins inima cum nu i se mai întâmplase niciodată înainte.

Când ucenicii Lui s-au întors cu mâncarea cumpărată, au fost surprinși să-L vadă vorbind cu o femeie samariteancă. Cuprinsă de încântare datorită descoperirii că Isus era Mesia, și-a lăsat urciorul cu apă la fântână și s-a grăbit să-și cheme prietenii din cetate. Ce a spus Isus atunci când ucenicii Lui I-au reamintit să mănânce? Ioan 4:27-35

Isus a arătat spre oamenii care ieșeau din cetate, răspunzând chemării femeii. Aceștia L-au rugat să stea și să-i învețe, ceea ce El a făcut timp de două zile. Mulți L-au acceptat ca fiind „Hristosul, Mântuitorul lumii”. Ce seceriș bogat de suflete din semințele plantate de Isus în mintea acelei femei în timpul acelei scurte vizite la fântâna lui Iacov! Versetele 39-42

Faptul că în acele două zile au stat în casele samaritenilor și au mâncat din hrana lor a fost o nouă experiență pentru ucenicii lui Isus. Probabil că le-a fost greu să accepte ospitalitatea oamenilor pe care îi considerau vrăjmașii lor. Cu această ocazie, au fost martori ai iubirii lui Isus pentru toți oamenii, nu doar pentru evrei.

Este foarte posibil ca, pe drumul dintre Sihar și Galileea, ucenicii să se gândească serios la unele aspecte. Însă nu au înțeles această lecție și dragostea lui Isus pentru toți oamenii până după înălțarea Lui în cer. Această femeia samariteancă disprețuită pentru care Isus Își găsise timp adusese mai mulți oameni la El decât ei.

Aplicație: Ce ne spune acest lucru? Este important să împărtășești mesajul de dragoste al lui Dumnezeu cu toată lumea?