[luni, 26 aprilie] Mielul lui Dumnezeu

Predicarea lui Ioan la râul Iordan atrăgea mulțimi de oameni. Câțiva farisei au venit să-l întrebe despre el. Ioan le-a spus că era „glasul” despre care Isaia spusese că „netezește calea Domnului”. Ioan 1:22-24

După aceea, l-au întrebat pe Ioan de ce boteza. Înainte să apuce să răspundă, L-a văzut pe Isus în mulțime. Tocmai Se întorcea după cele 40 de zile de post și după ce Se luptase cu Satana în pustie. Încercarea aceasta teribilă Îi schimbase înfățișarea atât de mult, încât doar Ioan L-a recunoscut. Ce a spus el în timp ce își întindea mâinile spre Isus? Versetele 25-27

Ceea ce a spus Ioan i-a surprins pe fariseii din Ierusalim. Era oare Mesia chiar acolo în mulțime? Au privit în jur, dar nu au văzut pe nimeni care să aducă cu acel Mesia pe care îl așteptau ei – un puternic conducător de armate. Isus era doar un Om cu înfățișare umilă, cu o figură plină de putere blândă și iubitoare.

Când Ioan L-a văzut pe Isus în ziua următoare, și din nou în a treia zi, a strigat de fiecare dată: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” Doi dintre discipolii săi, Andrei și Ioan, erau în apropierea lui când a strigat în a treia zi.

Acești doi tineri erau uimiți că Îl vedeau cu adevărat pe Mesia, a Cărui sosire era așteptată de mii de ani. Ei erau atât de impresionați, încât nu au putut rezista nevoii de a-l părăsi pe Ioan Botezătorul ca să-L urmeze pe Isus.

Isus a vorbit cu ei, iar aceștia au fost și mai impresionați. Apoi, Andrei l-a găsit pe Simeon Petru, fratele lui, i-a spus: „L-am găsit pe Mesia!” și l-a dus la Isus. Versetele 35-42

Apoi Isus l-a chemat pe Filip să li se alăture; iar Filip s-a dus și l-a căutat pe prietenul lui Natanael, care și el îl auzise pe Ioan Botezătorul numindu-L pe Isus Mielul lui Dumnezeu. Versetele 45-51

Aplicație: Ai și tu un frate pe care îl poți aduce la Isus așa cum a făcut Andrei? Sau ai vreun prieten căruia să-i spui despre Isus așa cum a făcut Filip?