[duminică, 25 aprilie] În duhul și puterea lui Ilie

Timp de aproape șase săptămâni, Isus a fost singur în pustie, postind și rugându-Se. Cu toate că Satana a făcut tot ce a putut ca să-L facă să păcătuiască, Isus a ales să moară mai degrabă decât să cedeze ispitei. Dar în final, îngerii L-au hrănit și I-au vorbit despre bucuria pe care victoria Sa a adus-o în cer.

Între timp, Ioan Botezătorul încă predica și boteza la râul Iordan, iar mulțimea de ascultători creștea de la o zi la alta. Asta i-a enervat pe liderii evreilor din Ierusalim. Acestora le era teamă că romanii s-ar putea gândi că atât de mulți oameni adunați într-un singur loc ar putea plănui o revoltă împotriva guvernării romane.

Unii dintre acești lideri ai evreilor erau destul de bătrâni ca să-și amintească de îngerul care i-a spus lui Zaharia despre Ioan dinainte ca să se fi născut acesta. Ei s-au întrebat de ce mergeau atât de mulți oameni atât de departe ca să-l audă predicând. Trecuseră 400 de ani de la ultimul profet. Trimisese Dumnezeu, în cele din urmă, încă unul? Ei s-au hotărât să trimită niște farisei ca să cerceteze. Ioan 1:19

Când au ajuns, Ioan le-a răspuns la întrebări spunându-le de la început că el nu este Mesia. Din profeția din Maleahi 4:5,6, ei înțelegeau că Ilie avea să se întoarcă personal înainte de sosirea lui Mesia. De asemenea, se întrebau dacă nu cumva Ioan era Moise înviat din morți. Ioan le-a spus însă că nu e niciunul dintre aceștia.

Totuși, mai târziu, Isus a spus despre Ioan: „Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie, care trebuia să vină” (Matei 11:14). Vă amintiți cât de curajos și neînfricat a fost Ilie pe muntele Carmel când a stat singur de partea lui Dumnezeu? Ioan își predica solia „în duhul și puterea lui Ilie”, dar acei lideri religioși nu erau dispuși să accepte asta. Prin urmare, după cum spusese Ioan, el nu era Ilie pentru ei.

Aplicație: Maleahi a profetizat că Ilie va veni „înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată”. Asta se întâmplă acum. Și, la fel cum Ioan a predicat despre prima venire a lui Isus, oamenii lui Dumnezeu predică în multe locuri despre a doua Sa venire „în duhul și puterea lui Ilie”. Însă, la fel cum s-a întâmplat cu solia lui Ioan, cei mai mulți lideri religioși nu sunt dispuși să o accepte.