[sâmbătă, 24 aprilie]

 1. __ Isus și Ioan au fost bebeluși născuți miraculos.
 2. __ Isus și Ioan erau veri.
 3. __ Isus îl știa pe Ioan de dinainte de botez.
 4. __ Atât Isus, cât și Ioan au crescut în orașe.
 5. __ Atât Isus, cât și Ioan au studiat Scripturile Vechiului Testament.
 6. __ Atât Isus, cât și Ioan au urmat școlile rabinilor.
 7. __ Ioan știa că Mesia va cere să fie botezat.
 8. __ Dumnezeu i-a spus lui Ioan cum să-L recunoască pe Mesia.
 9. __ Ioan și-a dat seama imediat că Isus era pur, sfânt și fără de păcat.

Ce ar trebui să fac?


Când cineva află despre răutatea teribilă a păcatelor lui și despre minunata dragoste a lui Dumnezeu, adesea se întreabă „Ce ar trebui să fac?”. Biblia răspunde la această întrebare foarte importantă. Potrivește fiecare verset cu fraza cu care este în acord.

 1. Luca 3:10,11 a) Ridică-te și du-te în cetate
 2. Luca 3:14 b) Pocăiește-te și botează-te
 3. Faptele Apostolilor 2:37,38 c) Crede în Domnul Isus
 4. Faptele Apostolilor 9:6 d) Împărtășește cu alții
 5. Faptele Apostolilor 16:30,31 e) Nu acuza oamenii pe nedrept

Adevărat sau fals?

 1. A/F În pustie, Satana L-a ispitit pe Isus pentru prima dată.
 2. A/F Satana a sugerat că Isus era un înger căzut, uitat de Dumnezeu.
 3. A/F Satana a vrut ca Isus să Se îndoiască de grija lui Dumnezeu pentru El.
 4. A/F Satana a vrut ca Isus să facă o minune pentru a-Și demonstra divinitatea.
 5. A/F Isus făcea câteodată o minune ca să Se ajute.
 6. A/F Isus știa că mai bine murea decât să Se supună Satanei.
 7. A/F Satana nu știe multe despre Biblie.
 8. A/F Satana te poate obliga să păcătuiești.
 9. A/F Satana îți poate sugera ce păcate să faci.

Cine a spus? Cui?

 1. „Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Matei 3:2
  _ către _
 2. „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” Matei 3:17
  _ către _
 3. „Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră.” Luca 3:8
  _ către _
 4. „Sunt glasul celui ce strigă în pustie.” Ioan 1:23
  _ către _