[joi, 15 aprilie] Exemplul tinereții – 1

În timpul primului Paști sărbătorit de Isus la vârsta de 12 ani, Duhul Sfânt L-a ajutat să înțeleagă că El era Fiul lui Dumnezeu. Într-o bună zi avea să-Și dea viața – asemenea mielului – ca plată pentru păcatele noastre.

Ce a făcut Isus de îndată ce Și-a dat seama cine era El cu adevărat? Luca 2:51,52 Isus S-a purtat întotdeauna cu dragoste și respect față de părinții Săi. El a continuat să-i ajute acasă în Nazaret și a lucrat în atelierul de tâmplărie.

Sunt cei mai tineri „ascultători” față de părinții lor? Se aplică instrucțiunile din Efeseni 6:1-3 adolescenților? Înveți să urmezi exemplul lui Isus?

Nu este deloc ușor să fii o persoană tânără, iar anii de dezvoltare ai lui Isus au fost în mod special dificili. Cum ar putea ști oricine altcineva ce greutate teribilă este aceea de a fi responsabil de salvarea lumii nelegiuite? Chiar și un singur gând, privire sau acțiune păcătoasă I-ar fi stricat întregul plan. Nimeni pe pământ nu-L înțelegea – nici rabinii, prietenii sau frații și nici măcar propria Sa mamă.

Rabinii făcuseră nenumărate reguli care împovăraseră poporul. Multe dintre aceste reguli și ceremonii făcute de oameni le cereau oamenilor să facă lucruri pe care Dumnezeu nu le ceruse, sau care contraziceau Cuvântul lui Dumnezeu. Isus nu studia aceste reguli și nici nu asculta de ele. El voia să cunoască și să facă ceea ce Dumnezeu spusese.

Rabinii ajunseseră să se mânie pe El și să-L mustre pe tânărul Isus. Ba chiar au încercat să-i convingă părinții să-L facă să Se supună tradițiilor lor. Însă El nu S-a certat niciodată și nici nu S-a mâniat. În loc de aceasta, le-a arătat cu blândețe din Cuvântul lui Dumnezeu că procedase corect.

Frații lui Isus considerau că rabinii aveau dreptate. Ei nu puteau înțelege de ce Isus insista întotdeauna să facă exact ce spusese Dumnezeu și Îl acuzau că era încăpățânat. Ei erau furioși din cauza vieții Lui smerite și pure și pentru că Își dforea întotdeauna să îndure cu răbdare încercările și munca grea. Ei Îl făceau laș pentru că era bun, lipsit de egoism, smerit și ascultător. Adesea, ei profitau de dorința lui de a lucra, dar Isus nu Se plângea și nici nu Se răzbuna.

Prietenilor lui Isus le plăcea să fie cu El, deoarece era prietenos, vesel și amuzant. Dar se enervau pe El atunci când încercau să-L convingă să facă ceva rău. Ce le spunea El? Iov 28:28; Psalmii 119:14-16 Cuvântul lui Dumnezeu Îl onducea pe Isus.

Aplicație: Când prietenii încearcă să te convingă să faci vreun rău, cum ar trebui să acționezi? Îi ești credincios Cuvântului lui Dumnezeu?