[joi, 4 martie]

 

 

Osea, primul profet mic, a trăit în nordul regatului Israel, înainte de robie. S-a căsătorit cu o femeie pe nume Gomera, pe care o iubea, dar ea nu i-a fost fidelă. Când l-a părăsit ca să locuiască cu alți bărbați, i-a frânt inima. El a avertizat-o că nu va fi fericită și a făcut tot ce a putut pentru a o recâștiga.

 

De ce i-a spus Dumnezeu lui Osea să scrie această poveste tristă? A vrut să-i ajute pe oameni să înțeleagă cât de trist se simte El atunci când noi nu Îi suntem fideli. Gomera era un simbol al Israelului. Așa cum ea și-a părăsit soțul și a locuit cu alți bărbați, la fel a abandonat și Israel închinarea la Dumnezeu, alegând să se închine idolilor.

 

Așa cum inima lui Osea a fost sfâșiată de fapta Gomerei, și israeliții care se închinau la idoli sfâșiau inima plină de iubire a lui Dumnezeu. El știa că ei nu vor fi fericiți. „Întoarceți-vă, copii răzvrătiți”, zice Domnul, „căci Eu sunt Stăpânul vostru” (Ieremia 3:14).

 

Cuvântul „alunecare” (din studiul de marți) se referă la oamenii care alunecau spre vechile lor căi păcătoase. De ce s-a întâmplat așa? „Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău”, a spus Dumnezeu. „Nu este cunoștință de Dumnezeu în țară.” Și „Poporul Meu piere din lipsă de
cunoștință” (Osea 4:1,6).

 

Regatul lui Israel era numit uneori Efraim, pentru că aceasta era cea mai importantă seminție.

 

Dumnezeu a spus: „Ce să-ți fac, Efraime?” Oamenii săi erau ca o „turturică proastă, fără pricepere”. El a spus: „căci au (…) păcătuit împotriva Legii Mele” (Osea 6:4; 7:11; 8:1).

 

Dar chiar dacă ei alunecau, Dumnezeu a spus: „Cum să te dau, Efraime? (…) Mi se zbate inima în Mine și tot lăuntrul Mi se mișcă de milă”. Osea îi îndemna: „Întoarce-Te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău!”. Și Dumnezeu a promis: „Le voi vindeca vătămarea adusă (…) îi voi iubi
cu adevărat.” (Osea 11:7,8; 14:1,4)

 

Aplicație: Ce dragoste! Știind că Dumnezeu l-a iubit pe Israelul care aluneca în apostazie, nu crezi că te iubește și pe tine la fel de mult și se întristează când vrei să urmezi valul lumii?