[vineri, 5 martie]

 

 

Ioel, al doilea profet mic, și-a adresat mesajele împărăției lui Iuda, pe când Iosia era rege și înainte ca Ieremia să transmită mesajele lui Dumnezeu. Cartea sa are doar trei capitole și conține mesaje pentru Iuda din acea vreme și pentru oamenii lui Dumnezeu din vremea noastră.

 

În primul său capitol, Ioel descrie o plagă cumplită, cauzată de lăcuste. A fost atât de rău, spunea el, încât nimeni nu mai văzuse vreodată așa ceva. Chiar și următoarele trei generații aveau să afle despre ea. Ioel 1:3-7,17,18

 

Aceste lăcuste mâncaseră scoarța pomilor fructiferi și stricaseră vițade-vie. În același timp, nu a mai plouat, iar pământul a devenit uscat și tare. Fermierii erau descurajați și nu știau ce să facă. Culturile lor de grâu și orz au fost distruse, iar semințele pe care le-au plantat nu au ieșit la suprafață din cauza pământului uscat.

 

Situația aceasta teribilă a întrerupt aprovizionarea oamenilor cu alimente. Vitele și oile lor sufereau pentru că nu aveau iarbă pe pășuni. Chiar și animalele sălbatice erau puternic afectate, deoarece arborii și iarba au fost arse, iar izvoarele de apă au secat.

 

Ioel numea această nenorocire „ziua Domnului”. Era un simbol al distrugerii viitoare. El a cerut să sune trâmbițele, ca semnal de alarmă. A implorat oamenii să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Ioel 2:1,12-17

 

Din păcate, oamenii nu s-au pocăit, așa că au fost duși ca prizonieri în Babilon, iar Ierusalimul și Templul au fost distruse.

 

Aplicație: Această nenorocire este, de asemenea, un simbol a ceea ce se va întâmpla în „ziua aceea mare și înfricoșată” (Maleahi 4:5). Este un avertisment pentru noi, ca să Îl căutăm pe Dumnezeu în cel mai serios mod și să ne întoarcem de la rău, înainte să se termine judecata și să revină Isus.