[miercuri, 17 iunie]

 

 

Evrei 11:7

„Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri, care încă nu se vedeau, și, plin de teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii, care se capătă prin credință.”

 

Evrei 10:37,38

„«Încă puțină, foarte puțină vreme» și «Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credință, dar, dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găsește plăcere în el.»”

 

Marcu 16:15

„Apoi le-a zis: «Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură.»”

 

Luca 19:9,10

„Isus i-a zis: «Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.»”

 

Filipeni 3:8

„Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos.”

 

Filipeni 1:21

„Căci pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig.”

 

Luca 6:20-23

„Ferice de voi, care sunteți săraci, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este a voastră! Ferice de voi, care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați! Ferice de voi, care plângeți acum, pentru că voi veți râde! Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului! Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer; căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii.”