[miercuri, 13 mai]

 

 

Exodul 23:2

„Să nu te iei după mulțime ca să faci rău.”

 

Evrei 12:13

Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cei ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci, mai degrabă, să fie mântuiți.”

 

1 Corinteni 15:33

„Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.”

 

1 Ioan 3:13

„Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea.”

 

Proverbele 2:20

„De aceea tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți!”

 

Proverbele 24:1

„Nu pizmui pe oamenii cei răi și nu dori să fii cu ei.”

 

Iov 16:20

„Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi.”

 

Iov 22:21

„Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire.”

 

Psalmii 119:63

„Sunt prieten cu toți cei ce se tem de Tine și cu cei ce păzesc poruncile Tale.”

 

Proverbele 12:26

„Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce la rătăcire.”

 

Evrei 11:24,25

„Prin credință, Moise… a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.”

 

Ioan 15:15

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.”

 

Iacov 4:4

„Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu.”