[miercuri, 1 aprilie]

 

 

Luca 6:37,38

„Nu judecați, și nu veți fi judecați; nu osândiți, și nu veți fi osândiți… Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura.”

 

Romani 14:10-12

„Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris: «Pe viața Mea Mă jur», zice Domnul, «că orice genunchi se va pleca înaintea Mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu». Așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu.”

 

Matei 18:15-17

„Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii și, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș.”

 

Proverbele 18:17

„Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și-l ia la cercetare.”

 

Ioan 3:17

„Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”

 

Ezechiel 7:27 u. p.

„Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviință, și vor ști că Eu sunt Domnul.”

 

Ioan 7:24

„Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.”

 

Ioan 7:21-24

„Drept răspuns, Isus le-a zis: «O lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca următoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – și voi tăiați împrejur pe om în Ziua Sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva Mea, pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua Sabatului? Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate.»”

 

Romani 14:1-4

”Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice. 2 Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdeţuri. 3 Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. 4 Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său, totuşi va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea.”