[miercuri, 27 noiembrie]

 

 

1 Cronici 29:11

„Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân, mai presus de orice!

 

Deuteronomul

10:14 „Iată, ale Domnului, Dumnezeului tău, sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el.”

 

2 Corinteni 8:12

„Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce nu are.”

 

Proverbele 28:27

„Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.”

 

Romani 12:6-8

„Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă.”

 

Eclesiastul 5:19

„Dar, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu.”

 

1 Cronici 29:12

„De la Tine vin bogăția și slava, Tu stă pânești peste tot, în mâna Ta sunt tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.”

 

Filipeni 4:19

„Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos.”

 

Luca 16:11

„Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății?”