Arhive zilnicenoiembrie 27, 2019

[miercuri, 27 noiembrie]

Citește ultimul pasaj de la rubrica Repere. „Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba minci- noasă nu 

O reflectare a lui Hristos

Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care le 

[miercuri, 27 noiembrie]

    1 Cronici 29:11 „Ale Tale sunt, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este