[miercuri, 14 august]

 

 

Geneza 2:4,5

„Iată istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute… Când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri…”

 

Geneza 5:2

„I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de «om», în ziua când au fost făcuți.”

 

Psalmii 148:5

„Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute.”

 

Isaia 40:26

„Ridicați-vă ochii și priviți! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, cu oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; așa de mari sunt puterea și tăria Lui, că una nu lipsește.”

 

Romani 1:25

„Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.”

 

Coloseni 1:15-17

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.”

 

Tit 1:1-3

„Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci Şi-a descoperit Cuvântul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.”