[miercuri, 17 aprilie]

 

 

Geneza 3:8 „Au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei.”

 

Exodul 25:8 „Să-Mi facă un locaș sfânt și Eu voi locui în mijlocul lor.”

 

Matei 18:20 „Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.”

 

Luca 24:15-27 „Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei… Şi a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la El.”

 

Ioan 1:14 „Şi Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

 

Efeseni 3:17 „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca să aveți rădăcina și temelia pusă în dragoste.”

 

Apocalipsa 3:20 „Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu Mine.”

 

Apocalipsa 21:3 „Şi am auzit un glas tare, care ieșea din scaunul de domnie și zicea: «Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei și vor fi poporul Lui, și Dumnezeu Însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor».”

 

„Trebuie să știu că umblu cu Dumnezeu. Trebuie să știu că umblu cu taina evlaviei. Trebuie să știu că harul lui Dumnezeu este în inima mea, că viața mea corespunde cu voința Lui, că merg pe urmele pașilor Lui. Atunci cuvintele mele vor fi adevărate și acțiunile mele, corecte.” (Mărturii, vol. 2, p. 618, în original)