[marți, 16 aprilie]

 

 

Când a creat în mod perfect lumea, Dumnezeu a petrecut timp personal cu Adam și cu Eva, umblând cu ei prin Grădina Edenului. Păcatul lui Adam și al Evei a făcut ca această relație să nu mai fie posibilă – de fapt, ei s-au ascuns de Dumnezeu când L-au auzit venind (Geneza 3:8). Însă Dumnezeu avea deja un plan de a reconstrui această relație.

 

La început, a lucrat cu oamenii din Israel și a locuit printre ei, mai întâi în cortul Sanctuarului, apoi în Templul construit în Ierusalim. Cu toate acestea, planul și-a găsit adevărata împlinire în Isus, care era Dumnezeu umblând din nou printre oameni, pe drumurile lumii noastre. El era „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23).

 

Murind pentru noi, Isus a plătit prețul și a deschis drum pentru ca noi să avem o nouă relație, permanentă, cu Dumnezeu. El a făgăduit să trimită Duhul Sfânt care să locuiască în noi, ca o prezență continuă a lui Dumnezeu printre noi, și a promis că această relație va fi restaurată într-o zi, când vom locui din nou în prezența Sa (Apocalipsa 21:3).

 

Gândește-te la o zi obișnuită din viața ta (școală, teme, întâlniri cu prietenii, sarcini de îndeplinit acasă etc.) și notează mai jos câteva moduri practice prin care poți să umbli cu Dumnezeu.