Matei 5:14 „Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.”

 

Proverbele 4:18 „Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei.”

 

Matei 5:44,45 „Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.”

 

Efeseni 5:1 „Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii preaiubiți.”

 

Efeseni 5:8 „Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.”

 

Filipeni 2:14,15 „Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume…”

 

1 Petru 2:12 „Să aveți o purtare bună în mijlocul Neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”

 

Romani 14:1 „Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice.”


Părerea mea