„Nevinovăția te face să te simți fericit.” – John Ortberg, autor creștin

 

„Va mai trece multă vreme până când nevinovăția va găsi tot atâta ocrotire de câtă se bucură nelegiuirea.” – François de La Rochefoucauld, scriitor francez

 

„Cuvintele lui Isus «Ferice de cei cu inima curată» au un înțeles profund, referindu-se nu numai la curăție, în sensul în care o înțelege lumea, adică de a fi neatins de senzualitate sau poftă, ci la faptul că trebuie să aibă un suflet curat; să fie neatins de mândrie și egoism; umil, dezinteresat și la fel ca un copil.” – Ellen White, autoare inspirată

 

„«Fiți înțelepți ca șerpii și nevinovați precum porumbeii!» (Matei 10:16) Pentru lupta cu răul este nevoie atât de înțelepciune, cât și de nevinovăție. Nevinovăția fără înțelepciune duce la naivitate și vulnerabilitate în fața răului. Dar și înțelepciunea fără nevinovăție este rea! Înțelepciunea fără nevinovăție este înțelepciunea omenească limitată și supusă greșelii.” – Prof. dr. Isidor Todoran

 

„Adevărata nevinovăție nu se rușinează de nimic.” – Jean-Jacques Rousseau, filosof francez

 

„Nevinovăția este asemenea unei armuri lustruite: înfrumusețează și protejează.” – Robert
South, cleric englez


Părerea mea