Matei 5:7 „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă.”

 

Geneza 6:5 „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.”

 

Exodul 34:6 „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: «Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie…»”

 

Psalmii 41:1 „Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac! Căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește.”

 

Proverbele 11:17 „Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.”

 

Proverbele 11:25 „Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el.”

 

Proverbele 14:21 „Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți.”

 

Mica 6:8 „Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?”

 

Matei 9:13 „Duceți-vă de învățați ce înseamnă: «Milă voiesc, iar nu jertfă!»”

 

Luca 6:36 „Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv.”

 

Iacov 2:13 „Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata.” 

 

Plângerile lui Ieremia 3:22,23 „Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață.”


Părerea mea