Matei 5:5 „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!”

 

Iov 22:29 „Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați.”

 

Psalmii 37:11 „Cei blânzi moștenesc țara și au belșug de pace.”

 

Efeseni 4:2 „…cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste…”

 

Filipeni 4:5 „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape.”

 

2 Timotei 2:24 „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare…”

 

Tit 3:2 „…să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătați, plini de blândețe față de toți oamenii.”

 

Iacov 3:17 „Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică.”

 

Matei 11:29 „Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima.”

 

Iacov 3:13 „Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii!”

 

1 Petru 3:15 „Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă.”

 

Galateni 5:22,23 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.”


Părerea mea