Care dintre situațiile următoare crezi că ar putea aduce fericire?

 

1. Sunt cu câțiva prieteni care glumesc și râd de credincioși. Eu nu râd cu ei, dar nici nu le spun că nu sunt de acord. Pur și simplu tac.

 

2. Trei prieteni ai mei stau de vorbă și spun că nimeni nu trebuie să știe că sunt adventiști și că merg la biserică sâmbăta, pentru că le-ar spune „pocăiți” și ar râde de ei. Eu le spun că toată lumea ar trebui să afle de la noi că mergem la biserică sâmbăta, pentru că așa spune Dumnezeu.

 

Exodul 32 ne vorbește despre idolatria de la Sinai, când Moise se afla chiar pe munte pentru a primi Legea scrisă de Însuși Dumnezeu. Este o situație asemănătoare celor prezentate mai sus. Când poporul i-a propus să facă un vițel din aur, Aron, deși nu era de acord, s-a conformat, ba chiar i-a sfătuit ce să facă. Care crezi că a fost reacția lui Moise când Dumnezeu i-a spus ce se întâmpla în tabără? (Exod 32:11-14 Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? 12 Pentru ce să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului?’ Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. 13 Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine Însuţi: ‘Voiînmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac’.” 14 Şi Domnul S-a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său”).

 

Şi totuși, chiar și cel mai blând om de pe pământ a avut momentele sale de slăbiciune ( Num. 20:10-13 Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 11 Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele. 12 Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţicrezut în Mine ca să Mă sfinţiţi înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 13 Acestea sunt apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei”.) Dacă viața lui nu ar fi fost pătată de unicul păcat săvârșit atunci când a întârziat să-I dea cinste lui Dumnezeu pentru apa scoasă din stâncă la Cades, Moise ar fi putut intra în țara făgăduită și ar fi fost proslăvit fără să vadă moartea. Însă, din cauza acelui păcat, el nu a mai putut beneficia de aceste privilegii. Şi, în ciuda acestui fapt, el a continuat să rămână un om iubit de Dumnezeu.


Părerea mea