Matei 5:3 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor.”

 

Iov 22:21 „Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire.”

 

Psalmii 4:6 „Mulți zic: «Cine ne va arăta fericirea?» Eu însă zic: «Fă să răsară peste noi lumina Feței Tale, Doamne!»”

 

Psalmii 16:2 „Eu zic Domnului: «Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire!»”

 

Psalmii 34:8 „Gustați și vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!”

 

Psalmii 73:28 „Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.”

 

Proverbele 16:20 „Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit.”

 

Proverbele 17:20 „Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire.”

 

Proverbele 19:8 „Cine capătă înțelepciune își iubește sufletul; cine păstrează priceperea găsește fericirea.”

 

Isaia 48:18 „O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, și fericirea ta ca valurile mării.”

 

1 Timotei 6:10 „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri.”


Părerea mea