Proverbele 3:13-15 „Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere! Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul; ea este mai de preț decât mărgăritarele, și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.”

 

Iosua 1:8 „Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.”

 

1 Cronici 28:9 „Şi tu fiule, Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-I cu toată inima și cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda și El pe vecie.”

 

Psalmii 1:1-2Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori! Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului și zi și noapte cugetă la Legea Lui!”

 

Proverbele 9:7-9 „Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț, și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu ocară.”

 

Proverbele 14:6 „Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput, știința este lucru ușor.”

 

Proverbele 15:14 „Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie.”

 

Romani 11:5 ”Tot aşa, şi în vremea de faţă, este o rămăşiţă datorită unei alegeri prin har.”

 

2 Petru 1:10 ”De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.”


Părerea mea