Dumnezeu spune…

 

Exodul 20:15 „Să nu furi.”

 

Exodul 21:16 „Cine va fura un om şi-l va vinde sau îl va ţine în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea.”

 

Exodul 22:1 „Dacă un om fură un bou sau o oaie şi-l taie sau îl vinde, să dea cinci boi pentru boul furat şi patru oi pentru oaia furată.”

 

Leviticul 19:11 „Să nu furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.”

 

Ieremia 7:8,9 „Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furaţi, ucideţi…, juraţi strâmb…, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi!…”

 

Romani 13:9 „De fapt: «… să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti» şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.»”

 

1 Corinteni 6:9,10 „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta… nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

 

Luca 19:8,9 „Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: «Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.» Isus i-a zis: «Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.»”


Părerea mea