„Furtul este un păcat grav fiindcă loveşte în datoria de a fi drepţi şi a iubi pe aproapele nostru. Deci datoria creştinului este să-şi câştige cele de trebuinţă numai prin munca cinstită şi nicidecum să-şi însuşească pe nedrept lucrurile străine.” – P. Williams, predicator

 

„Se pune întrebarea: «Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?» şi este dat răspunsul: «Îndreptându-se după Cuvântul Tău». Tânărul care îşi alege drept ghid Biblia nu va da greş pe calea datoriei şi siguranţei. Acea carte binecuvântată îl va învăţa să îşi păstreze integritatea caracterului, să fie sincer, să nu înşele. «Să nu furi» este o poruncă ce a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră; şi totuşi cât de mulţi sunt cei care consideră furtul o practică scuzabilă!” – Ellen White, scriitoare inspirată

 

„În această constrângere sunt cuprinse atât păcatele publice, cât şi cele particulare. Porunca a opta condamnă răpirea de oameni şi comerţul cu sclavi şi interzice războaiele de cucerire. Ea condamnă furtul şi tâlhăria. Ea cere o cinste deplină în cele mai mici amănunte ale problemelor vieţii. Ea osândeşte îmbogăţirea peste măsură şi necinstită în afaceri şi cere plata dreaptă a datoriilor şi a salariilor. Ea declară că orice încercare de a obţine foloase personale de pe urma neştiinţei, slăbiciunii sau nenorocirii altora este trecută ca înşelăciune în cărţile din cer.” – Azsmr


Părerea mea