Dumnezeu spune…
„
Exodul 20:14  „Să nu preacurveşti.”
„
Proverbele 28:7 „Cel ce păzeşte legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său.”
„
Romani 13:13 „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în
pizmă.”
„
1 Corinteni 5:11 „Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice «frate», totuşi este desfrânat sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi.”
„
1 Corinteni 6:15 „Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos?”
„
1 Tesaloniceni 4:3 „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de necurăţie (trad engl.).”
„
Evrei 13:4 „Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea…”
„
1 Corinteni 3:16,17 „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.”
„
1 Corinteni 6:19,20 „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.”
2 Corinteni 6:16 „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu…”

Părerea mea