„Căminul ar trebui să fie ceea ce implică acest cuvânt. Ar trebui să fie un mic colţ de cer pe pământ, un loc în care sentimentele să fie cultivate cu grijă, şi nu înăbuşite. Fericirea noastră depinde de felul în care cultivăm dragostea, împreuna-simţire şi adevărata curtoazie unii faţă de alţii. Un colţ de cer este acel cămin în care domneşte Duhul lui Dumnezeu. Dacă este împlinită voinţa lui Dumnezeu, soţul şi soţia se vor respecta reciproc şi vor cultiva iubirea şi încrederea.”– Ellen White, scriitoare inspirată
„
„Căsătoria presupune multe suferinţe, însă celibatul nu oferă niciuna.” – Samuel Johnson, scriitor englez
„
„Familia reprezintă raiul într-o lume nemiloasă.” – Christopher Lasch, gânditor
„
„Instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden. Isus a proclamat-o ca unire pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie, într-o părtăşie plină de iubire. Pentru creştin, legământul căsătoriei este făcut cu Dumnezeu ca şi cu tovarăşul de viaţă şi trebuie să se realizeze numai între persoane ce împărtăşesc o credinţă comună. Iubirea reciprocă, onoarea, respectul şi responsabilitatea constituie însăşi baza acestei legături, care trebuie să reflecte iubirea, sfinţenia, fidelitatea şi permanenţa relaţiilor dintre Hristos şi biserica Sa.” – „Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…”

Părerea mea