Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta.

 

„Cerinţa lui Dumnezeu ca omul să se odihnească în ziua a şaptea nu putea avea un motiv mai temeinic decât acela de a-i oferi omului odihna necesară pentru a se putea bucura cât mai bine de ocazia de a cugeta la iubirea şi bunătatea Creatorului său şi, în felul acesta, de a deveni tot mai asemenea Lui. După cum Dumnezeu a lucrat şase zile şi S-a odihnit în ziua a şaptea, tot astfel omul trebuia să muncească şase zile, iar în cea de a şaptea să se odihnească. Sabatul săptămânal este o instituţie divină, dată omului de Dumnezeu, iar respectarea ei este cerută de Dumnezeu, de Însuşi Dătătorul Legii.” – Comentariul biblic AZŞ

 

„Sabatul nu este introdus ca o instituţie nouă, ci ca una care a fost întemeiată la creaţiune. Trebuie să ne aducem aminte de el şi să-l păzim ca un mijloc de aducere-aminte a lucrării Creatorului. Arătând spre Dumnezeu ca Făcător al cerurilor şi al pământului, el Îl deosebeşte pe adevăratul Dumnezeu de toţi ceilalţi dumnezei falşi. Toţi cei care ţin ziua a şaptea arată prin acest act că sunt adoratori ai lui Dumnezeu. În acest fel, Sabatul este semnul ascultării de Dumnezeu. Porunca a patra este singura, dintre toate cele zece, în care se găsesc atât Numele, cât şi titlul Legiuitorului. Este singura care arată prin a cui autoritate a fost dată Legea. În acest fel, ea conţine sigiliul lui Dumnezeu, pus pe Legea Sa, ca o dovadă a autenticităţii şi puterii obligativităţii ei.” – S. Bacchiocchi, teolog

 

„Pregătirea pentru Sabat să fie terminată vineri. Vedeţi ca toate hainele să fie pregătite şi mâncarea, terminată, pantofii, lustruiţi şi baia, făcută. Acest lucru este posibil dacă faceţi din el o regulă. Sabatul nu este destinat reparatului hainelor, gătitului mâncării, căutării de plăcere sau vreunei alte preocupări lumeşti. Înainte de apusul soarelui, toate lucrările lumeşti să fie lăsate deoparte şi toate ziarele lumeşti să fie date la o parte din vedere.” – Ellen White, autoare inspirată


Părerea mea