Iată părerea mea

 

„Adu-ţi aminte” – primele cuvinte din porunca a patra – înseamnă să te gândeşti la ceva ştiut mai dinainte, să rechemi în minte, să nu uiţi.

 

Dumnezeu a rostit cele Zece Porunci pe Sinai, după ce israeliţii de-abia ieşiseră din Egipt. El le-a spus să-şi aducă aminte de Sabat. Probabil că în timpul anilor de robie nu-şi vor fi amintit prea bine de Sabat, dar existase o vreme, mai înainte, când Sabatul fusese păzit şi Domnul făcea referire, cu siguranţă, la acel timp.

 

Citeşte Geneza 2:1-3 (”Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.  În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 3Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse”). În versetul 2 sunt menţionate două lucruri pe care le-a făcut Domnul în ziua a şaptea. Care?

1 ______________

2 ______________

 

Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, în Sabat. Nu pentru că era obosit. El nu oboseşte. Odihna Lui se referă la faptul că S-a oprit din actul creator, S-a întâlnit cu omul şi a petrecut ziua împreună cu el. Acelaşi lucru îl doreşte Dumnezeu şi astăzi. Să fie cu tine în Sabat.


Părerea mea