Ce legătură are cu mine?

 

Porunca a treia ne spune să nu luăm în deşert Numele lui Dumnezeu. Altfel spus, să nu rostim Numele Său degeaba, în mod neatent sau pentru a întări o minciună. Porunca nu cere doar să evităm anumite cuvinte care nu ar trebui spuse, ci să avem grijă de orice cuvânt pe care îl rostim. De fapt, cuvintele sunt o expresie a gândurilor. „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină şi din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:35,37).

 

Iată câteva reguli pe care ni le oferă Biblia cu privire la vorbire. Trece înaintea ideii exprimate numărul cu care este notat versetul în care apare ideea respectivă.

 

1. Psalmii 12:2,3 (”Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.  Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie”)

2. Proverbele 13:3 (”Cine-şi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui”)

3. Proverbele 18:21 (”Moartea şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte îi va mânca roadele”)

4. Proverbele 25:11 (”Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint”)

5. Eclesiastul 5:2 (”Nu te grăbi să deschizi gura şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ; de aceea să nu spui vorbe multe”)

6. Iacov 1:26 (”Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică”)

7. Iacov 3:2 (”Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul”)

8. Iacov 5:12 (”Mai presus de toate, fraţii mei, să nu vă juraţi nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun altfel de jurământ. Ci „da” al vostru să fie „da”, şi „nu” să fie „nu”, ca să nu cădeţi sub judecată”)

 

__ Nu te grăbi să vorbeşti înainte de a te gândi.

__ Cuvintele pot omorî sau pot aduce viaţă.

__ Religia unui om care nu-şi poate controla cuvintele este zadarnică.

__ Cine îşi păzeşte gura îşi păzeşte sufletul.

__ Dacă prin cuvintele noastre nu greşim faţă de alţii, suntem desăvârşiţi.

__ Cuvintele potrivite, spuse la vreme potrivită, sunt ca un tablou frumos.

__ Să păstrăm simplitatea în orice discuţie, reducând-o pe cât se poate la „da” şi „nu”.

__ Lui Dumnezeu nu-I plac linguşelile, nici cuvintele cu două înţelesuri.


Părerea mea