Dumnezeu spune…

 

Exodul 20:7 „Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.”

 

Iov 15:5 „Nelegiuirea ta îţi cârmuieşte gura şi împrumuţi vorbirea oamenilor vicleni.

 

Psalmii 4:2 „Fiii oamenilor, până când va fi batjocorită slava mea? Până când veţi iubi deşertăciunea şi veţi umbla după minciuni?”

 

Psalmii 18:1 „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!”

 

Proverbele 21:6 „Comorile câştigate cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge şi ele duc la moarte.”

 

Matei 5:37 „Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.”

 

1 Corinteni 1:5 „Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice cunoştinţă.”

 

Coloseni 4:6 „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.”

 

1 Timotei 4:12 „Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.”

 

Proverbele 17:27 „Cine îşi înfrânează vorbele cunoaşte ştiinţa şi cine are duhul potolit este un om priceput.”

 

Iacov 3:6 „Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.”

 

Eclesiastul 5:6 „Nu lăsa gura să te bage în păcat şi nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu: «M-am pripit.» Pentru ce să Se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale şi să nimicească lucrarea mâinilor tale?”


Părerea mea