Ce încearcă ei să spună?

 

Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre citatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea „Dumnezeu spune…” a lecţiei, notează declaraţia care transmite convingerea ta.

 

„Păcatul e o nebunie, o îmbolnăvire a minţii, cancerul sufletului.” – Richard Wurmbrand, predicator

 

„Păcatul este o rană care, ascunsă de ochiul medicului, devine incurabilă.” – Vasile cel Mare

 

„Contrariul păcatului nu e virtutea, contrariul păcatului e libertatea.” – Søren Kierkegaard, filosof şi teolog

 

„Păcatul este călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu. Iar pentru că voia lui Dumnezeu se arată în legile Sale, de aceea păcatul se mai numeşte şi fărădelege.” – B. White, predicator

 

„Legea lui Dumnezeu ne oferă direcţie, nu îndreptăţire. Prin Isus este clarificată relaţia noastră cu Legea lui Dumnezeu.” – J. MacDonald, autor creştin

 

„Legea lui Dumnezeu este fundamentul guvernării Sale. Legea a fost dată pentru a asigura pacea, ordinea, armonia şi unitatea în univers. Nerespectarea legii aduce suferinţă, durere, chin şi moarte.” – M. Erickson, teolog

 

„Legea lui Dumnezeu, legea iubirii, are un caracter neschimbător şi, prin urmare, Hristos S-a dăruit pe Sine ca jertfă în locul omului decăzut, iar lui Adam şi urmaşilor lui li s-a dat o ocazie de mântuire.” – Ellen White, scriitoare inspirată


Părerea mea