Iată părerea mea

 

Care erau regulile care le-au fost date cu privire la alimentaţie?

 

Leviticul 7:23 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune: ‘Să nu mâncaţi grăsime de bou, de miel sau de capră.”

 

Leviticul 7:26 ”Să nu mâncaţi sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui.”

 

Leviticul 11:3 ”Să mâncaţi orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărţită şi rumegă.”

 

Leviticul 11:4-7 Dar să nu mâncaţi din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată. Astfel, să nu mâncaţi cămila, care rumegă, dar n-are unghia despicată; s-o priviţi ca necurată.  Să nu mâncaţi iepurele de casă, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat.  Să nu mâncaţi iepurele, care rumegă, dar n-are unghia despicată; să-l priviţi ca necurat. 7Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat.”

 

Leviticul 11:9 ”Iată vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate cele ce sunt în ape. Să mâncaţi din toate cele ce au aripi (înotătoare) şi solzi şi care sunt în ape, fie în mări, fie în râuri.”

 

Leviticul 11:13-19 Iată dintre păsări cele pe care le veţi privi ca o urâciune şi din care să nu mâncaţi: vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; 14 şorecarul, şoimul şi tot ce este din neamul lui; 15 corbul şi toate soiurile lui; 16 struţul, bufniţa, pescărelul, coroiul şi tot ce ţine de neamul lui; 17 huhurezul, heretele şi cocostârcul; 18 lebăda, pelicanul şi corbul de mare; 19 barza, bâtlanul şi ce este din neamul lui, pupăza şi liliacul.”


Părerea mea