Iată părerea mea

 

Isus va veni şi a treia oară pe pământ, însoţit de îngeri şi de poporul Său. Atunci, va coborî pe pământ şi Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:10). Atunci, Isus va atinge pământul exact în locul de unde S-a înălţat la cer, după înviere – pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului” (Zaharia 14:4).

 

Dar, când Isus va coborî din cer, nelegiuiţii care au murit la a doua Sa venire şi cei care erau morţi atunci vor învia. Atunci, Satana va fi dezlegat pentru „puţină vreme”, adică va putea din nou, pentru scurt timp, să-i amăgească pe oameni (Apocalipsa 20:3,8).

 

În mulţimea aceea vor fi mari conducători de armate, împăraţi şi dictatori care au trăit de-a lungul vremii şi Satana îi va strânge pe toţi „pentru război” (vers. 8). Cu oameni ca Alexandru cel Mare, Napoleon, Hitler, ajutaţi de cei care în generaţiile următoare au dezvoltat armele atomice şi chimice, izbânda pare sigură. Văzând Noul Ierusalim şi pe cei mântuiţi în cetatea sfântă, nelegiuiţii vor porni să ia cu asalt cetatea (vers. 9).

 

Şi acum, pune-ţi imaginaţia la lucru! Ce vor face sfinţii din cetate, văzând planul de luptă al lui Satana şi al armatelor sale? Crezi că se vor simţi slabi şi le va fi frică? Cum crezi că te-ai simţi tu dacă ai fi în cetate? Dar afară?


Părerea mea