Mileniul

 

O listă cu cele mai importante evenimente din istoria acestei lumi, ar trebui să le conţină pe acelea care au avut cel mai mare impact asupra lumii întregi. Cea mai credibilă sursă de informaţie fiind Biblia, le vom lua în considerare pe cele trecute în ea: 1. Creaţia – începutul existenţei acestei lumi; 2. Potopul din zilele lui Noe; 3. Darea Legii; 4. Moartea lui Isus pe cruce; 5. Începerea judecăţii de cercetare din cer, în 1844.

 

Toate aceste evenimente au avut deja loc, dar altele urmează să aibă loc. Unul dintre ele este mileniul despre care vorbeşte Apocalipsa. Oricine ştie ce înseamnă mileniu – o perioadă de timp de o mie de ani. Dar când va începe mileniul acesta despre care vorbeşte cartea Apocalipsa?

 

Ultima dată precizată de profeţii este anul 1844, dar mileniul va începe la revenirea lui Isus, iar despre acest eveniment Isus a afirmat că nici îngerii nu ştiu „ziua şi ceasul”, ci numai Tatăl. Chiar dacă nu ştim data exactă, de un lucru putem fi siguri: mai este foarte puţin până atunci.

 

Ce se va întâmpla în timpul mileniului? Să vedem mai întâi ce se va întâmpla cu cei necredincioşi. Din cauza păcatului, pentru ei ar fi un chin să stea în prezenţa lui Isus. Pavel spune că, la venirea Domnului Isus, „cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” vor fi nimiciţi de arătarea slavei Sale (2 Tesaloniceni 1:8,9). Cei care au respins iubirea lui Dumnezeu şi harul Său vor muri. La re venirea lui Isus nu vor învia decât cei credincioşi, care vor fi luaţi la cer.

 

Apocalipsa 20:1,3 ne spune că Satana va fi legat şi aruncat în „Adânc” pentru o mie de ani. „Adâncul” despre care se vorbeşte aici este de fapt pământul pustiit, care va fi pentru Satana ca o închisoare, pentru că nu va mai exista niciun om pe care să-l ispitească. Ieremia 4:23-27 redă o viziune a pământului pustiit.

 

Despre cei mântuiţi, Apocalipsa 20:4 spune că „ei au împărăţit cu Hristos o mie de ani” şi că „li s-a dat judecata”. În timpul mileniului, ei vor putea să cerceteze cazurile celor care nu vor fi în cer. Dumnezeu doreşte ca aleşii Săi să nu aibă nicio îndoială cu privire la dreptatea Sa. Pentru ei sunt deschise din nou „cărţile de amintire”. Pavel spune: „Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea?” (1 Corinteni 6:2). Mai mult, ei îi vor judeca şi pe Satana şi pe îngerii lui (vers. 3).

 

Eu, unul, de-abia aştept mileniul, ca pe un început, o pregustare a veşniciei. Vreau să-i cunosc personal pe Iosif, pe Moise, pe Estera, pe Solomon şi să-i întreb despre timpul tinereţii lor. Vreau să-i cunosc pe fraţii mei din Africa, Europa, Asia, Australia – din toată lumea. Vreau să văd cum e cerul şi să aflu ce vom face toată veşnicia. Sunt sigur că nu voi avea vreme să mă plictisesc în cei o mie de ani!


Părerea mea